Navigationsweiche Anfang

Navigationsweiche Ende

Ansprechpartner an den Fakultäten

Zentrale Ansprechpartner


Ansprechpartner an den Fakultäten

 

Fakultät 1: Geistes- und Kulturwissenschaften

PD Dr. Thomas WagnerO.11.29twagner{at}uni-wuppertal.de3815
Rebecca LudwigO.11.29rludwig{at}uni-wuppertal.de3815


Fakultät 2: Human- und Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Peter ImbuschN.11.07pimbusch{at}uni-wuppertal.de2170
Susann HanspachO.13.03shanspach{at}uni-wuppertal.de2297


Fakultät 4: Mathematik und Naturwissenschaften

Prof. Dr. Jean RuppenthalG.15.15jean.ruppenthal{at}math.uni-wuppertal.de2674
N.N.


Zentrale Ansprechpartner

Dr. Juliane BrockhausI.14.10jbrockhaus{at}uni-wuppertal.de5143
Sascha Soelau, Dipl. Soz.Wiss.I.14.10soelau{at}uni-wuppertal.de5142